Gruppi storici europei
Roma_201004_Fori_imperiali_Natale di Roma_018.jpg
Roma_201004_Fori_imperiali_Natale di Roma_018