Gruppi storici europei
Roma_201004_Fori_imperiali_Natale di Roma_040.jpg
Roma_201004_Fori_imperiali_Natale di Roma_040