Gruppi storici europei
Roma_201004_Fori_imperiali_Natale di Roma_062.jpg
Roma_201004_Fori_imperiali_Natale di Roma_062