Gruppi storici europei
Roma_201004_Fori_imperiali_Natale di Roma_078.jpg
Roma_201004_Fori_imperiali_Natale di Roma_078