Gruppi storici europei
Roma_201004_Fori_imperiali_Natale di Roma_103.jpg
Roma_201004_Fori_imperiali_Natale di Roma_103