Gruppi storici europei
Roma_201004_Fori_imperiali_Natale di Roma_105.jpg
Roma_201004_Fori_imperiali_Natale di Roma_105